Da li ste znali da se godišnje baci više od 375 miliona praznih kertridža i tonera? Većina ih završi na otpadu. Svi znamo da su kertridži štetni za životnu sredinu. Raspitali smo se kakav efekat na životnu sredinu imaju odbačeni kertridži. Više o recikliranju kertridža u preduzeću Optiprint pitali smo naše odeljenje za razvoj. Pročitajte.

Štampači i njihove boje imaju više sastojaka (većinom hemikalija) koji su štetni za ljude i životnu sredinu. Već prilikom same proizvodnje kertridža potrošimo od 7 dl do 3,8 l ulja.

Postoje brojni razlozi zbog kojih su odbačeni kertridži štetni za životnu sredinu. Jedan od najvažnijih je bez sumnje to da je plastika koja se koristi za kertridže proizvedena od polimera koji se raspadaju od 450 do 1000 godina. Kertridži sadrže toksine i teške metale koji zagađuju zemlju i vodu isparivim organskim jedinjenjima.

Ponovna upotreba kertridža

Kako bismo smanjili efekat staklene bašte i druge štetne uticaje na životnu sredinu, od izuzetne važnosti je da recikliramo kertridže i tonere.

Da li ste znali da čak 97% delova kertridža može da se reciklira? To znači da se u otpad pretvara samo 3% kertridža.

Približno 50% svih kertridža sa tonerom i 70% svih kertridža sa bojom je nepravilno reciklirano ili odbačeno. Taj velik udeo otpadaka možemo suštinski da smanjimo ponovnom upotrebom i recikliranjem kertridža.

I kako preduzeće Optiprint reciklira kertridže?

O procesu reciklaže pitali smo našeg projektanta Gregora Kočara.

Prazni kertridži klijenata vraćaju se u preduzeće Optiprint, gde naše odeljenje za proizvodnju dopunjava i priprema kertridž za ponovnu upotrebu.

Dopunjavanjem kertridža koji bi, inače, napravio 400 otisaka, preduzeće Optiprint produžava životni vek za nekoliko desetina hiljada otisaka i tako izbegavamo otpadni materijal.

„Materijalu za otpad produžavamo životni vek. Od potrošnog materijala na taj način pravimo nepotrošni”, ističe Gregor.

Po mišljenju naših projektanata štampači preduzeća Optiprint tokom svog životnog veka potroše 1% kertridža u poređenju sa klasičnim štampačima kod kojih se kertridži ne recikliraju, odnosno ne koriste se ponovo.

Uz ove činjenice možete biti ubeđeni da zajedno sa nama činite sve što je u vašim rukama za dobrobit životne sredine.

Izvori: PlanetWatch, TheRecycler i TheEnergyCollective