Skip to main content

O nama

Preduzeće sa više od 10 godina tradicije

Preduzeće Optiprint je krenulo da piše svoju priču 2009. godine s namerom da poslovnim korisnicima ponudi bezbrižno iznajmljivanje štampača i multifunkcijskih uređaja po pristupačnim cenama.

Tokom poslovanja razvili smo uspešan poslovni model i probudili zanimanje za svoje usluge kod korisnika iz cele Slovenije. To nas je podstaklo da preko franšizne grupe pokrijemo celu Sloveniju, a taj poslovni model smo preko franšiznih partnera preneli i u inostranstvo. S poslovnim franšiznim modelom trenutno smo prisutni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji, Italiji i Češkoj.

Optiprint Ekipa

Zahvaljujući našem usavršenom franšiznom modelu, naši poslovni partneri, bez obzira na svoju lokaciju i organizaciju poslovanja, imaju istu visokokvalitetnu uslugu. Naša misija je da korisnici sa nama ostvare odlično iskustvo bezbrižnog štampanja.

Preduzeće Optiprint je sopstvenim rešenjem postavilo nov standard i stvorilo svet ekološkog štampanja u boji. Sistem rezervoara koji smo sami razvili štampačima omogućava neprekidan dotok boje, čime drastično smanjujemo broj otpadnih kertridža i tonera.

Sedište preduzeća Optiprint je u Sloveniji, gde se nalazi i odeljenje za razvoj.

Preduzeće sa više od 10 godina tradicije

Preduzeće Optiprint je krenulo da piše svoju priču 2009. godine s namerom da poslovnim korisnicima ponudi bezbrižno iznajmljivanje štampača i multifunkcijskih uređaja po pristupačnim cenama.

Tokom poslovanja razvili smo uspešan poslovni model i probudili zanimanje za svoje usluge kod korisnika iz cele Slovenije. To nas je podstaklo da preko franšizne grupe pokrijemo celu Sloveniju, a taj poslovni model smo preko franšiznih partnera preneli i u inostranstvo. S poslovnim franšiznim modelom trenutno smo prisutni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji, Italiji i Češkoj.

Optiprint Ekipa

Zahvaljujući našem usavršenom franšiznom modelu, naši poslovni partneri, bez obzira na svoju lokaciju i organizaciju poslovanja, imaju istu visokokvalitetnu uslugu. Naša misija je da korisnici sa nama ostvare odlično iskustvo bezbrižnog štampanja.

Preduzeće Optiprint je sopstvenim rešenjem postavilo nov standard i stvorilo svet ekološkog štampanja u boji. Sistem rezervoara koji smo sami razvili štampačima omogućava neprekidan dotok boje, čime drastično smanjujemo broj otpadnih kertridža i tonera.

Sedište preduzeća Optiprint je u Sloveniji, gde se nalazi i odeljenje za razvoj.

Za vas u Srbiji brinu

Optiprint Rent d.o.o.

Preduzeće Optiprint Rent d.o.o. Čačak je počelo sa radom u avgustu 2017 godine. Preduzeće Optiprint Rent d.o.o je započelo svoj biznis s namerom da poslovnim korisnicima ponudi pouzdano iznajmljivanje štampača i multifunkcijskih uređaja po pristupačnim cenama.

Tokom poslovanja razvili smo uspešan poslovni model i podstakli zainteresovanost za svoje usluge kod korisnika iz cele Srbije. Zahvaljujući našem poslovnom modelu, naši poslovni partneri, bez obzira na svoju lokaciju i organizaciju poslovanja, imaju istu visokokvalitetnu uslugu. Naša misija je da korisnici sa nama ostvare odličnu saradnju I da budu zadovoljni sa korišćenjem naših uređaja.

Preduzeće Optiprint Rent d.o.o. postavlja nov standard i stvara svet ekološkog štampanja u boji. Sistem rezervoara koji koriste naši štampači omogućava neprekidan dotok boje, čime drastično smanjujemo broj otpadnih kertridža i tonera. Sedište preduzeća Optiprint je u Čačku. Broj trenutno zaposlenih je 10 uz tendenciju rasta. Kao pouzdan partner omogućavamo pouzdano iznajmljivanje štampača i multifunkcijskih uređaja. Veruje nam više od 400 poslovnih partnera po celoj Srbiji. Prisutni smo u malim preduzećima, velikim korporacijama i mnogim institucijama od javnog značaja.

Stupite u kontakt sa nama

Za vas u Srbiji brinu

Srbija

Preduzeće Optiprint Rent d.o.o. Čačak je počelo sa radom u avgustu 2017 godine. Preduzeće Optiprint Rent d.o.o je započelo svoj biznis s namerom da poslovnim korisnicima ponudi pouzdano iznajmljivanje štampača i multifunkcijskih uređaja po pristupačnim cenama.

Tokom poslovanja razvili smo uspešan poslovni model i podstakli zainteresovanost za svoje usluge kod korisnika iz cele Srbije. Zahvaljujući našem poslovnom modelu, naši poslovni partneri, bez obzira na svoju lokaciju i organizaciju poslovanja, imaju istu visokokvalitetnu uslugu. Naša misija je da korisnici sa nama ostvare odličnu saradnju I da budu zadovoljni sa korišćenjem naših uređaja.

Preduzeće Optiprint Rent d.o.o. postavlja nov standard i stvara svet ekološkog štampanja u boji. Sistem rezervoara koji koriste naši štampači omogućava neprekidan dotok boje, čime drastično smanjujemo broj otpadnih kertridža i tonera. Sedište preduzeća Optiprint je u Čačku. Broj trenutno zaposlenih je 10 uz tendenciju rasta. Kao pouzdan partner omogućavamo pouzdano iznajmljivanje štampača i multifunkcijskih uređaja. Veruje nam više od 400 poslovnih partnera po celoj Srbiji. Prisutni smo u malim preduzećima, velikim korporacijama i mnogim institucijama od javnog značaja.

Stupite u kontakt sa nama

Zadovoljni korisnici

Kao pouzdan partner omogućavamo bezbrižno iznajmljivanje štampača i multifunkcijskih uređaja. Veruje nam više od 4.100 poslovnih partnera po celoj Srbiji i u široj jadranskoj regiji. Prisutni smo u malim preduzećima, velikim korporacijama i mnogim institucijama od javnog značaja.

Uspešne priče

Zadovoljni korisnici

Vrednote

POUZDANOST

Razvili smo i uveli inovativno rešenje bezbrižnog iznajmljivanja štampača i multifunkcijskih uređaja u boji. Zahvaljujući dugogodišnjim iskustvima i širokoj franšiznoj grupi važimo za pouzdanog poslovnog partnera. Svojim korisnicima omogućavamo kvalitetna rešenja koja idu u korak sa vremenom.

POŠTEN ODNOS

Cenimo svoje poslovne partnere i nastojimo da sa njima imamo pošten i kvalitetan međusobni poslovni odnos koji se zasniva na poverenju i etičnosti. Prilagođavanjem korisnicima i kvalitetnom uslugom dobijamo i zadržavamo zadovoljne poslovne partnere.

STALNI RAZVOJ

Stalna poboljšanja i praćenje tehnološkog napretka su strasti koje su prisutne još od samog početka. Zahvaljujući razumevanju potreba svojih poslovnih partnera stvorili smo grupu nadarenih stručnjaka koji se zalažu za poboljšanje naših usluga, a time i za bolja korisnička iskustva naših poslovnih partnera.

Naša vizija

Sopstvenim inovacijama u oblasti štampanja i upravljanja dokumentima postavljamo trendove koji olakšavaju poslovanje malim i srednjim preduzećima i povećavaju njihovu efikasnost. Pratimo potrebe klijenata i umemo da ih pretvorimo u odlično korisničko iskustvo koje se zasniva na jednostavnom korišćenju čak i tehnološki najzahtevnijih rešenja.

Jednostavnost i ponovljivost naših rešenja nam uz mrežu franšiznih partnera omogućavaju uspešno širenje na strana tržišta.

Naša vizija

Sopstvenim inovacijama u oblasti štampanja i upravljanja dokumentima postavljamo trendove koji olakšavaju poslovanje malim i srednjim preduzećima i povećavaju njihovu efikasnost. Pratimo potrebe klijenata i umemo da ih pretvorimo u odlično korisničko iskustvo koje se zasniva na jednostavnom korišćenju čak i tehnološki najzahtevnijih rešenja.

Jednostavnost i ponovljivost naših rešenja nam uz mrežu franšiznih partnera omogućavaju uspešno širenje na strana tržišta.