Skip to main content

Usluga preduzeća Optiprint

Paketi za iznajmljivanje

OPTI S - od 30€
 • Osnovni korisnik

 • Iznajmljivanje i instalacija multifunkcionalnih uređaja (do 3 korisnika)
 • Sveobuhvatno savetovanje i optimizacija štampe
 • Neposredna tehnička pomoć (telefon i on-line)
 • Lokalna servisna podrška
 • Održavanje uređaja, servisne intervencije
 • Rezervni delovi i popravka uređaja
 • Zamena uređaja u slučaju kvara
 • Štampanje i kopiranje u boji
 • Neograničeno skeniranje
 • Neograničeno skeniranje
 • Besplatno testiranje štampača

OPTI M
 • Napredni korisnik

 • Iznajmljivanje i instalacija multifunkcionalnih uređaja (do 5 korisnika)
 • ”Beskrajni” sistem kertridža
 • Sveobuhvatno savetovanje i optimizacija štampe
 • Neposredna tehnička pomoć (telefon i on-line)
 • Lokalna servisna podrška
 • Održavanje uređaja, servisne intervencije
 • Rezervnih delovi i popravka uređaja
 • Zamena uređaja u slučaju kvara
 • Štampanje i kopiranje u boji
 • Neograničeno skeniranje
 • Obuka korisnika
 • Besplatno testiranje štampača

OPTI L
 • Zahtevan korisnik

 • Iznajmljivanje i instalacija multifunkcionalnih uređaja (do 8 korisnika)
 • “Beskrajni” sistem kertridža
 • Preventivni servisni pregledi
 • Dežurna servisna podrška
 • Sveobuhvatno savetovanje i optimizacija štampe
 • Neposredna tehnička pomoć (telefon i on-line)
 • Lokalna servisna podrška
 • Održavanje uređaja, servisne intervencije
 • Rezervnih delovi i popravka uređaja
 • Zamena uređaja u slučaju kvara
 • Štampanje i kopiranje u boji
 • Neograničeno skeniranje
 • Obuka korisnika
 • Besplatno testiranje štampača
 • Vrsta iznajmljivanja
 •   Usluga preduzeća Optiprint
 • Instalacija štampača
 • Stalna podrška
 • Broj otisaka u boji
 •   Oprema
 • Multifunkcijski uređaj
 • Desktop uređaj
 • Štampanje u boji
 • Obostrano štampanje
 • Obostrano skeniranje
 • Brzina štampača (maks.)
 • Format papira
 • Kapacitet fioke za papir
 •   Softver
 • Sken. na e-poštu/u mrežni direktorijum
 • Povezivanje
 • Kompatibilnost
 • Osnovni multifunkcijski uređaj
 •   35 strana/min
 •   A4
 •   250
 •   Povezivanje USB, LAN, Wi-Fi
 •   Windows, MacOS, Linux
 • A3 Multifunkcijski uređaj
 •   34 strana/min
 •   A3, A4
 •   2x 250
 •   Povezivanje USB, LAN, Wi-Fi
 •   Windows, MacOS, Linux
 •   Napredni multifunkcijski uređaj
 •   55 strana/min
 •   A4
 •   500 / 50
 •   Povezivanje USB, LAN, Wi-Fi
 •   Windows, MacOS, Linux
Više informacija

Prednosti iznajmljivanja kod preduzeća Optiprint

Kompletno rešenje za vaše radno okruženje

Uz naše usluge oslobađamo vas od svih briga u vezi sa štampanjem. Za kompletan pregled troškova nudimo fiksnu mesečnu naknadu za iznajmljivanje koja uključuje uređaj, instalaciju, servisnu podršku koja brzo reaguje

Kompletno rešenje za vaše radno okruženje

Uz naše usluge oslobađamo vas od svih briga u vezi sa štampanjem. Za kompletan pregled troškova nudimo fiksnu mesečnu naknadu za iznajmljivanje koja uključuje uređaj, instalaciju, servisnu podršku koja brzo reaguje

Klijenti uvek na prvom mestu

Redovnim posetama brinemo da naši klijenti budu obavešteni o novitetima, a u isto vreme prilagođavamo svoju uslugu s obzirom na njihove potrebe i kompletnom obradom brinemo o zadovoljstvu naših korisnika.

Klijenti uvek na prvom mestu

Redovnim posetama brinemo da naši klijenti budu obavešteni o novitetima, a u isto vreme prilagođavamo svoju uslugu s obzirom na njihove potrebe i kompletnom obradom brinemo o zadovoljstvu naših korisnika.

Brza i efikasna servisna podrška

Naša uigrana ekipa tehničke podrške reaguje izuzetno brzo i tako vam obezbeđuje nesmetano poslovanje.

Brza i efikasna servisna podrška

Naša uigrana ekipa tehničke podrške reaguje izuzetno brzo i tako vam obezbeđuje nesmetano poslovanje.

Bezbrižno iznajmljivanje štampača

Naš cilj je da korisnike pre svega rasteretimo od briga u vezi sa štampačima tako da mogu u potpunosti da se posvete svom poslu.

Bezbrižno iznajmljivanje štampača

Naš cilj je da korisnike pre svega rasteretimo od briga u vezi sa štampačima tako da mogu u potpunosti da se posvete svom poslu.

Ekološko rešenje

Zahvaljujući sopstvenim rešenjima koja se zasnivaju na neprekidnom dotoku boje, postigli smo da uređaj tokom životnog veka iskoristi samo jedan set kertridža i tonera bez obzira na količinu štampanja. Tako ne pravimo otpadni materijal i doprinosimo čistijoj životnoj sredini.

Ekološko rešenje

Zahvaljujući sopstvenim rešenjima koja se zasnivaju na neprekidnom dotoku boje, postigli smo da uređaj tokom životnog veka iskoristi samo jedan set kertridža i tonera bez obzira na količinu štampanja. Tako ne pravimo otpadni materijal i doprinosimo čistijoj životnoj sredini.

Pouzdan partner u zemlji i inostranstvu

Deset let izkušenj na področju inovativnega oddajanja tiskalnikov v najem priča o kakovosti in zanesljivosti naše storitve. S 13 franšiznimi poslovalnicami smo prisotni na področju celotne Slovenije, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Romuniji, Italiji in na Češkem.

Pouzdan partner u zemlji i inostranstvu

Deset godina iskustva u oblasti inovativnog iznajmljivanja štampača govori o kvalitetu i pouzdanosti naših usluga. Sa 13 franšiznih poslovnica prisutni smo na teritoriji cele Slovenije, u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Italiji i Češkoj.

Naručite besplatno testiranje

VIŠE INFORMACIJA