Skip to main content

Servisna podrška

Popunjavanje obrazca zahtev za tehničke usluge

Pošaljite izveštaj o tehničkim problemima na svom štampaču, višenamenski uređaj (multifunkcionalni uređaj za kopiranje) ili kopirni uređaj. Naš odgovorni servisni tim rešiće vaš zahtev u najkraćem mogućem roku. Lokalna servisna mreža grupe Optiprint dostupna je ovde.