Skip to main content

Česta pitanja

Zašto iznajmljivanje štampača ili multifunkcijskog uređaja umesto kupovine?

Iznajmljivanje štampača ili multifunkcijskog uređaja omogućava dobar pregled troškova štampanja jer je cena mesečnog iznajmljivanja fiksna i bez dodatnih troškova.

Pored toga, ne postoji početno finansijsko ulaganje kupovinom štampača, a ono što je najvažnije je da nemate troškove kupovine tonera i rezervnih delova štampača.

Iznajmljivanje štampača rasterećuje vas svih briga u vezi sa održavanjem uređaja. Budući da je usluga kompletna, korisnici će uštedeti puno svog vremena.

Više o prednostima iznajmljivanja u odnosu na kupovinu možete pročitati ovde.

Kako se obračunava iznajmljivanje štampača?

Mesečni paket zavisi od broja kopija koje napravite tokom jednog meseca. Paket prethodno odredite nakon savetovanja sa našim stručnjacima za prodaju.

Šta sve uključuje iznajmljivanje štampača?

Fiksna mesečna naknada za iznajmljivanje uključuje korišćenje uređaja, instalaciju, redovno servisiranje, podršku, rezervne delove i potrošni materijal (tonere itd.), kao i određeni broj crno-belih kopija ili kopija u boji.

Da li tonere moram sam da kupim kada se isprazne?

Toneri su uključeni u cenu mesečnog iznajmljivanja. Kada se toneri isprazne, vraćamo ih u preduzeće i ponovo napunimo. Na ovaj način ne pravimo otpadni materijal.

Da li u slučaju kvara štampača moram da platim servis?

Sve servisne usluge su uključene u cenu mesečnog iznajmljivanja.

Koliko brzo reagujete u slučaju kvara?

Više od 95% grešaka o kojima nas obavestite do 12 časova rešavamo istog dana, a greške o kojima nas obavestite nakon 12 časova rešavamo istog ili najkasnije sledećeg dana.

Šta se dešava ako mi se izabrani štampač ne sviđa?

Na početku iznajmljivanja nudimo vam besplatni period za testiranje. Ako ustanovite da vam izabrani model štampača ne odgovara, preuzećemo ga i po dogovoru instalirati drugi.

Da li je štampanje u boji skuplje od crno-belog?

Ne. Sopstvenim razvojem preduzeće Optiprint je izjednačilo cenu crno-belog i štampanja u boji.

Imam malu kancelariju i ne štampam puno. Da li je iznajmljivanje štampača logično?

Vaš paket za iznajmljivanje prilagođavamo potrebama pojedinca i količini mesečnih kopija. Ako manje štampate, dogovorićemo se za manji paket.

Da li više korisnika može da koristi isti štampač?

Da. Naši štampači i multifunkcijski uređaji su prikladni za dinamično radno okruženje i imaju napredna rešenja za sve potrebe. 

Nisam siguran koliko štampam mesečno.

Pre instalacije izvodimo analizu stanja štampanja i na taj način prilikom instalacije optimizujemo štampanje u vašem preduzeću.

Kako mogu da znam koji štampač je prikladan za mene?

Naši stručnjaci za prodaju, nakon razgovora sa vama, posavetovaće vas u vezi sa najprikladnijim uređajem za vaše radno okruženje.

Da li je IT / tehnička podrška uključena u cenu iznajmljivanja štampača?

Da. Naši stručnjaci tehničke podrške uvek su vam na raspolaganju u pozivnom centru i na terenu.

Šta je Optiprint rešenje?

Inovativno rešenje za štampanje koje smo razvili u preduzeću Optiprint omogućava vam da odštampate do 40.000 kopija u boji pre nego što boja počne da nestaje. Reč je o sistemu za boje koji povezujemo sa štampačem i koji može uvek ponovo da se napuni. Budući da sistem ponovo punimo umesto da ga bacamo, na ovaj način ne pravimo ogromne količine otpadnih tonera kojima bismo nepotrebno zagađivali životnu sredinu.

Da lije Optiprint međunarodno preduzeće?

Da. Sa franšiznim modelom, pored cele Slovenije, gde je sedište preduzeća Optiprint, sa podružnicama smo prisutni i u Hrvatskoj, Italiji, Srbiji, Rumuniji i Bosni i Hercegovini. Više informacija o tome kako možete postati naš franšizni partner možete pronaći ovde.

Kako obezbeđujete podršku klijentima?

Preduzeće Optiprint dovršenim modelom iznajmljivanja štampača i multifunkcijskih uređaja omogućava bezbrižno štampanje partnerima kojih je više od 4.100, malim preduzećima i velikim korporacijama i brojnim institucijama javnog sektora.

Za stalnu podršku i eventualna pitanja na raspolaganju su vam stručnjaci za prodaju i stručnjaci tehničke podrške u pozivnom centru na koje možete uvek da se oslonite.