Onima koji koriste štampače u boji izraz CMYK verovatno nije stran. Međutim, da li ste se ikada zapitali šta to uopšte znači?

CMYK je izraz za model boja koji se sastoji od boja cyan (plave), magenta (crvenkaste) i yellow (žute). Skraćenica K predstavlja crnu i označava „key”, jer se tim „ključem” postižu crni kontrasti.

Kod štampača u boji se jasno vidi da su kertridži sa bojom u ove četiri osnovne boje.

Za štampu bi inače bile dovoljne plava, crvenkasta i žuta, ali slika ne bi imala kontrast.

Kombinacija te četiri boje, koje zovemo procesne boje i koje koristimo tokom štampanja u četiri boje, čini vaše štampanje živopisnim.

CMYK ili RGB?

Najjednostavnije objašnjenje koje prikazuje razliku između CMYK i RGB modelom boja jeste da se CMYK koristi za štampanje, a RGB lestvica za „veb”, odnosno za sve što se prikazuje na monitorima, LCD ekranima, digitalnim fotoaparatima i skenerima.

Ekran je sastavljen od malih jedinica – piksela, koje su osvetljene sa zadnje strane i svetle različitim intenzitetom. Na taj način stvaraju mešavinu boja koje se vide na ekranu.

RGB se sastoji od crvene (red), zelene (green) i plave (blue) boje.

Crvena + zelena = žuta
Plava + zelena = cijan
Crvena + plava = magenta
Crvena + zelena + plava = bela (svetlost)

Odsustvo svih boja na ekranima pravi crnu boju.

RGB model prikazuje veći udeo boja vidnog spektra nego CMYK model, a posledica toga je veća skala boja.

Pažnja: podešavanja štampanja koja prihvate RGB datoteku automatski je pretvaraju u CMYK. Zato boje mogu da budu blede i manje intenzivne. Kada datoteku prethodno pretvorite u CMYK, imaćete bolju predstavu o krajnjem ispisu u boji.

Ako proizvode izrađujete u programu AdobePhotoshop, izaberite: Menu > Image > Mode > CMYK.

Model dodavanja i oduzimanja boja

Model dodavanja boja koristi svetlost za stvaranje boja. Dodavanjem svetlosti dobijamo belu boju, a oduzimanjem svetlosti crnu boju. Tipičan predstavnik modela dodavanja boja je RGB.

Dodavanjem boja cijan, magenta i žute ne možemo da sastavimo crnu boju, zato moramo da je dodamo, i to kao „key”. To zovemo model oduzimanja boja, čiji je tipičan predstavnik CMYK.

Ovde možemo da vam kažemo da preduzeće Optiprint u sklopu kompletnih usluga može da se pobrine za vaše „CMYK potrebe”. Cyan, Magenta, Yellow ili „Key”… bez obzira na to koja boja nedostaje u vašem uređaju, naša iskusna ekipa za podršku će je zameniti pre nego što kažete CMYK.