U vašoj kompaniji morate koristiti barem jedan uređaj za štampanje. Ali da li ste se ikad zapitali koliko vremena i truda je potrebno za pravilno upravljanje štampačem? Čak i ako unajmite štampač? Od servisera koji su odgovorni za održavanje, delove i popravke, instalaciju, programiranje i nadogradnje, do kupovine uložaka i papira za štampu. Sve u svemu, dugotrajno je i skupo za kompaniju ili pojedinca koji moraju osigurati nesmetan rad štampača.

Kako bismo pružili ugodno i lako korisničko iskustvo za štampu u boji, u Optiprint-u smo razvili rešenje koje nudi više od samog iznajmljivanja štampača.

Integrisano upravljanje uslugama štampe – rešenje Optiprint

Usluge upravljanog štampanja (MPS) kombinacija su usluga i prilagođenih rešenja u svrhu optimizacije i praćenja štampanja u kompaniji. Ovom uslugom poboljšavamo korisničko iskustvo i postižemo uštedu optimizacijom uređaja instaliranih u svakom sektoru kompanije. Usluga uključuje procenu i optimizaciju štampe, instalaciju i održavanje hardvera i srodnih materijala.

U Optiprint-u nudimo sveobuhvatno upravljanje uslugama tako što uključujemo održavanje štampača, sve rezervne delove i »nikad prazan« kertridž sa bojom u usluzi iznajmljivanja štampača. Usluga uključuje sveobuhvatnu podršku, trenutno daljinsko tehničko rešavanje i responzivnu uslugu koja u većini slučajeva rešava probleme istog dana. Po želji kupci mogu kod nas naručiti visokokvalitetni papir za štampu.

Optimizacija štampe sa korišćenjem iste

Svrha Managed Print Services je optimizacija za štampu i jednostavnost za upotrebu. Svrha usluga upravljanog štampanja je optimizacija štampe i jednostavnost upotrebe. Optimizacija je dizajnirana da pomogne da se štampač dodeljen svakom sektoru u kompaniji najbolje koristi. Zavisno o zahtevima za štampu, skeniranje i kopiranje, u određeni sektor instaliramo najprikladniji uređaj. Koristi se maksimalno i trošak njegove upotrebe prilagođava se u skladu s tim.

Kako upravljanje uslugama štampe zaista funkcioniše?

Kada posetimo kompaniju, procenjujemo upotrebu štampača ili višenamenskih uređaja koji su trenutno u upotrebi. Na osnovu podataka koje dobijamo iz mreže na koju su povezani štampači, procenjujemo potrošnju štampe  u kompaniji. Zatim na nivou svakog sektora procenjujemo potrebe za štampom. Izrađujemo optimalnu šemu odabranih štampača ili višenamenskih uređaja po sektorima i distribuiramo ih prema potrošnji. Ovim se pristupom izbegava instalacija štampača čija se funkcionalnost ne iskorištava. Iako ovo osigurava »bezbrižnu« štampu, kompanija realno plaća samo onoliko koliko zapravo treba i koristi štampače.

Usluga za veću produktivnost u kompaniji

Upravljane usluge štampe povećavaju efikasnost kompanije, jer ona teži efikasnom korišćenju resursa kompanije. Najveća dodana vrednost je praktičnost i »bezbrižnost« njene upotrebe. Upravljana usluga štampe oslobađa kompaniju svih obaveza povezanih sa uređajem za štampu i njegovom upotrebom. Zaposleni izbegavaju planiranu kupovinu kertridža,jer su »beskonačni » kertridži u boji uključeni u rentu štampača.Izbegavaju se troškovi popravke, kupovine rezervnih delova i održavanja. Sve ovo doprinosi izuzetnoj uštedi vremena i resursa i povećanju efikasnosti u kompaniji. Stoga zaposleni mogu biti u potpunosti posvećeni svom poslu. Kompanija unaped planira troškove štampe  koji se određuju mesečno po fiksnoj ceni.

Upravljanje uslugom štampe Optiprint više je od pukog najma štampača!

Upravljanje uslugama štampanja više je od pukog iznajmljivanja štampača, jer je to sve u jednom. Troškovi najma rešenja Optiprint uključuju troškove instalacije štampača, njegovog održavanja, servisiranja i zamene svih rezervnih delova. Rešenje uključuje kertridž »beskonačne« boje i sve troškove za ponovno punjenje kertridža. U Optiprintu smo razvili informacijski sistem vezan za aplikaciju Mighty Fields, kroz koji nudimo dijagnostiku, preventivni pregled i efikasnu uslugu štampača čak i na daljinu.

Rešenje za male, srednje i velike kompanije

Rešenje Optiprint idealno je za širok spektar korisnika. Nudimo jednostavne štampače, višenamenske uređaje i velike fotokopir aparate. Naše rešenje je pogodno za:

  • Preduzetnike i nezavisne izvođače radova
  • Mikro preduzeća
  • Mala preduzeća
  • Srednja preduzeća
  • Velike kompanije

Treba li i vaša kompanija razmisliti o angažovanju rešenja Optiprint?

Štampači postaju pristupačniji, ali štampa u boji i dalje je preskupa za mnoga preduzeća. U Optiprintu nastojimo pružiti »bezbrižno« iskustvo štampe u boji koje korisnika oslobađa svih briga. Korisnik bezbrižno štampa, a mi vodimo računa o svemu ostalom!

Budući da verujemo u kvalitet naše usluge, nudimo 14-dnevno besplatno i neobvezujuće probno razdoblje za upotrebu štampača ili višenamenskog uređaja. Verujemo da je ovo najbolji pristup izgradnji poverenja. Vaša kompanija ne snosi nikakav rizik.

Prednosti najma rešenja Optiprint

Iznajmljivanje rešenja Optiprint jednostavno je i ne zahteva početna ulaganja. Fiksna cena mesečnog najma uključuje štampač ili višenamenski uređaj, vezu i sveobuhvatnu podršku i održavanje. Prednosti najma su:

– Nema početnih ulaganja

– Optimizacija štampe u kompaniji

– Dizajnirajte isplative pakete na osnovu kombinacije štampača koje iznajmljujete

– fiksna mesečna najamnina i kontrola troškova štampe

– Uključen »beskonačni« kertridž

– Beskrajno skeniranje

– Uključeno održavanje štampača ili višenamenskih uređaja; i

– Odgovorna i efikasna IT podrška.

 

Uverite se u kvalitet naše usluge i naručite štampač u boji ili multifunkcionalni uređaj za testiranje, besplatno i bez obaveze.

Želimo vam ugodno i bezbrižno korištenje štampača!