Troškovi štampanja čine između 5 i 15% svih operativnih troškova u kompaniji. U većim kompanijama kupovina štampača je često samo po sebi razumljiva,dok sa druge strane, sve se više kompanija odlučuje za iznajmljivanje štampača. Iznajmljivanje je efikasno uglavnom zbog optimizacije troškova i održavanja štampača.

“Bezbrižan” najam štampača

Jedna od vodećih kompanija u Srbiji koja nudi iznajmljivanje štampača je Optiprint Rent, koja nudi “bezbrižnu” uslugu štampanja, kopiranja i skeniranja, što znači da korisnik ne mora da brine ni o čemu drugom osim o sadržaju štampe.

“Beskonačni” kertridž. Inovacija koja omogućava štampanje u boji svima.

Osnovna ideja Optiprint Renta  bila je približiti visokokvalitetnu  štampu  u boji svakom korisniku. Optiprint je razvio inovaciju “beskonačnog” kertridža sa bojom. Ova kontinuirana inovacija u isporuci boje omogućava štampaču da štampa do 40.000 kopija u boji. Zahvaljujući inovaciji “beskonačnog” kertridža u boji, Optiprint je uspeo  smanjiti troškove štampe u boji i izjednačiti je sa cenom crno-bele štampe. Pritom su ispunili prvobitnu misiju i omogućili štampu u boji svima.

Svet ekološkog štampanja u boji

Kad se boja  u tanku za boju  isprazni, serviser Optiprint dolazi do kupca i dopunjava je. Punjenjem su uspeli produžiti životni vek kertridža, ​​temeljito smanjujući broj otpadnih kertridža  i tonera. Za dvanaest godina uspeli su da sačuvaju više od 4.584.269 kertridža i reciklažom su postali važan član srpske ekonomije.

Od “beskonačnog “kertridža do potpunog upravljanja štampanjem

Sveobuhvatna usluga upravljanog štampanja (MPS) naziv je usluge Optiprint-a koja kompanijama nudi smanjenje operativnih troškova do 30%. Umesto velikog ulaganja u kupovinu štampača, kompanije jednostavno iznajmljuju uslugu, optimizirajući troškove. Troškovi najma određuju se mesečno i uključuju sve što je potrebno za bezbrižno štampanje. Trošak najma uključuje štampač  ili višenamenski uređaj, instalaciju štampača, njegovo održavanje, servisiranje i zamenu svih rezervnih delova. U rešenje je uključen “beskonačni” kertridž sa bojom koji omogućava “bezbrižnu” štampu u boji. Stoga kompanije i korisnici ne moraju brinuti ni o čemu osim o sadržaju štampe.

Prisustvo širom Srbije. Lokalna usluga na samo korak.

Jeste li znali da je lokalni servisni centar Optiprint Rent u proseku udaljen od korisnika 20 km? Da li je to moguće? Jedna od najvećih konkurentskih prednosti Optiprint Renta je njegovo lokalno prisustvo, što mu omogućava da brzo reaguje i izgradi lični odnos sa korisnicima. Optiprint Rent  posluje na temelju franšiznog poslovnog modela i nudi sveobuhvatnu uslugu “bezbrižne” štampe u svim delovima  Srbije. Bez obzira na lokaciju i organizaciju posla, korisnici dobivaju visokokvalitetnu uslugu instalacije i održavanja od lokalnog servisera koji isti problem rešava isti dan.

Inovacija koja se kontinuirano širi na strana tržišta

Razvoj uspešnog poslovnog modela privukao je interes i u inostranstvu. Optiprint se bezbrižno ispisuje i kontinuirano servisira s tintom, a prvo se proširio širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Italije, Rumunije i Češke.

7-dnevno besplatno testiranje štampača

Optiprint je sinonim za “bezbrižno” štampanje, kopiranje i skeniranje. Kompanija se fokusira na kvalitetnu uslugu i stoga nudi potpuno neobvezujući test štampača ili višenamenskog uređaja. Postanite bezbrižni i isprobajte! Test je besplatan i uključuje kertridž  “beskonačne” boje.