Stručnjaci su predvideli pad ili izumiranje štamparske industrije pre više desetina godina.

Verovatno bi ih iznenadilo, da je i danas štampanje nezaobilazan deo svakog posla.

Istina je da je tehnološki razvoj  doveo do razvoja mnogih rešenja koja delimično zamjenjuju štampače, ali daleko smo od toga da ih u potpunosti zamenimo.

Tehnološki napredak vidljiv je i na polju štampača i multifunkcijskih uređaja.

U Optiprintu, vlastitim inovacijama u štampanju i upravljanju dokumentima, nastojimo postaviti trendove koji omogućuju nesmetaniji rad malih i srednjih preduzeća i povećanu efikasnost.

Naš portfolio štampača uključuje jednostavne kućne štampače i napredne multifunkcijske uređaje ili fotokopir uređaje za dinamično poslovno okruženje.

Međutim, mnoge kompanije  i pojedinci danas odlučuju smanjiti štampu  u svojim kompanijama  iz ekoloških razloga, jer smatraju da je štampa loša za okolinu.

Ovde vam možemo reći da smo jedan korak ispred njih.

U Optiprintu već od samih početaka smo svesni važnosti održivog razvoja i ekološkog pristupa štampanju, koji potiče od  2009. godine.

Naš samorazvijeni sistem kertridža omogućava štampačima da isporučuju kontinuiranu boju, drastično smanjujući količinu istrošenih kertridža i tonera.

Mi vraćamo prazne  kertridže od klijenta u našu kompaniju , gdje ih naš proizvodni sektor puni i priprema za ponovnu upotrebu.

„Na taj način produžavamo životni vek kertridža koju bi većina ljudi bacila. Potrošni materijal pravimo ponovo iskoristivim“, kaže Gregor Kočar iz slovenačkog sektora za razvoj.

Zbog ove tehnike Optiprint je za 10 godina već sačuvao  više od 3,820,000 kertridža.

„Vlastitim razvojem stvorili smo svet ekološke štampe u boji.“

Pitate šta sa papirom za štampanje  ? Nisu li proizvodnja i potrošnja papira štetni za okolinu?

Industrija papira takođe je pretrpela veliki zaokret posljednjih godina, budući da su proizvođači papira i celuloze pod stalnim pritiskom raznih deoničara.

Pre nekoliko decenija,fabrike  za proizvodnju papira smatrane su jednim od najvećih zagađivača vode. Da li bi vas iznenadilo da danas fabrike papira pozitivno doprinose okolini?

Voda koju crpe iz okolnih reka i jezera za proizvodnju papira se vraća mnogo čistija u okolinu, nego što je bila kada je crpljena.

Pored toga, proizvođači celuloze / pulpe koriste mnoge mere za održivo upravljanje šumama.

Korištenjem papira sa FSC ili PEFC sertifikatom osigurava se da  materijal potreban za proizvodnju papira dobija na način ,koji podržava održiv način upravljanja šumama.

To znači da se prirodna ili veštačka regeneracija šume sprovodi nakon seče, da šuma nema karakter plantaže, da se u šumi ne koriste pesticidi, da se šumama upravlja na način da se očuva stanište biljaka i životinja i očuvanje biološke raznolikosti eko sistema.

Činjenica je da štamparska industrija već neko vrijeme ne ide nikuda. Do tada smo ovdje mi , i mnogi drugi proizvođači, naporno radili na tome da industrija štampanja postane što ekološkija, uz održive pristupe.