Štampači su neizostavna oprema svake kancelarije. Razvoj u oblasti štampanja nas svakako vodi ka tome da se preduzeća i pojedinci praktično više ne bave samim štampačima. Brz poslovni tempo, naime, ne dopušta da gubimo vreme koje bismo potrošili na štampače. To može da predstavlja velik utrošak vremena i novca. Takođe, preduzeća teže optimizaciji i boljem pregledu troškova, zato ih se sve više odlučuje za iznajmljivanje štampača.

Ako ste nekada kupili štampač, onda ste zasigurno svesni sledećih činjenica.

Prilikom kupovine štampača, već ionako visok početni ulog ne uključuje tekuće troškove štampača, kao što je zamena tonera ili drugi rezervni delovi.

Neki od tih delova su veoma skupi za zamenu, kao, na primer, toneri, koji često premašuju nabavnu cenu štampača. Rezervne delove morate sami da naručujete i da čekate više dana da ih dobijete, ili morate da ih kupite kod prodavca po paprenoj ceni.

Rezervni delovi nisu jedini trošak koji imamo u slučaju kupovine štampača. Ako štampač kupite, morate sami da se pobrinete za njegovo održavanje. Sve to donosi dodatne troškove i oduzima vam i ono malo vremena.

Ulaganje u bilo kakvu opremu za vašu kancelariju zahteva duboku analizu i promišljanje. U nastavku navodimo činjenice zbog kojih je iznajmljivanje štampača u poređenju sa kupovinom danas najoptimalnija odluka.

Najbolji pregled troškova štampanja

Iznajmljivanje štampača je odlično rešenje za optimizaciju i bolji pregled troškova štampanja u vašem preduzeću. Cena mesečne naknade za iznajmljivanje je fiksna, bez dodatnih troškova, i prilagođava se s obzirom na obim štampanja i tip uređaja koji je najprikladniji za pojedinačno radno mesto. Paket je povezan sa brojem kopija, koji određujete nakon savetovanja sa našim stručnjacima za prodaju.

Nema troškova servisiranja, održavanja i potrošnog materijala

Cena iznajmljivanja štampača uključuje servis i sve rezervne delove štampača, što znači da u slučaju kvara ili zamene tonera ne treba ni o čemu da brinete.

Kompletna i ažurna servisna podrška

Za razliku od kupovine štampača, gde morate sami da se pobrinete za održavanje ili da platite servisera, naša ekipa tehničke podrške odaziva se veoma ažurno i tako vam omogućava neometano poslovanje. Za stalnu podršku i eventualna pitanja na raspolaganju su i stručnjaci u pozivnom centru na koje možete da se oslonite.

Doprinos ekologiji Optiprint iznajmljivanjem

Naše rešenje omogućava da tokom celog životnog veka štampača, bez obzira na količinu štampanja, ne bacimo nijedan set tonera. U okviru trenda smanjivanja količine otpadaka, u samom proizvodnom procesu koristimo dosta otpadnog materijala koji bi inače završio na smetlištu. Tokom svog poslovanja smo, usled sopstvenog razvoja, zasnovanog na ponovnom korišćenju tonera, uštedeli velik broj tonera. Ekološkim nastojanjima u preduzeću tako u velikoj meri doprinosimo čistijoj životnoj sredini. Više o značaju reciklaže tonera možete da pročitate na našem blogu.

Pouzdan partner u zemlji i inostranstvu

Klijenti su za nas uvek na prvom mestu, o čemu svedoči više od 4.100 zadovoljnih klijenata. Zahvaljujući razvijenoj mreži franšiza, brzo se odazivamo bez obzira na vašu lokaciju.

Sa poslovnim franšiznim modelom prisutni smo u široj Jadranskoj regiji, i to: u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji, Italiji i Češkoj. Više informacija o tome kako možete postati naš franšizni partner možete pronaći ovde.

iznajmljivanje štampača ili multifunkcijskog uređaja ima svakako velik broj prednosti u odnosu na klasičnu kupovinu.

Ukoliko još uvek niste u potpunosti uvereni u to, možete besplatno da isprobate štampač. Naručite besplatno testiranje