Jedan od najvećih nedostataka kupovine štampača je to što kompanija mora da snosi troškove kupovine uređaja uz finansiranje svih troškova vezanih za njegov rad i održavanje.

Iznajmljivanje štampača se pokazalo kao bolje rešenje i pruža olakšanje kompaniji. Pored brige o održavanju, iznajmljivanje je isplativije rešenje, posebno za mala i srednja preduzeća, jer se troškovi mogu unapred planirati. Uz zakup, kompanija plaća fiksnu mesečnu zakupninu, što dugoročno smanjuje troškove; kompanija ne mora da brine o amortizaciji uređaja, rezervnim delovima, održavanju i kupovini kertridža.

Iznajmljivanje štampača uz upotrebu kertridža u boji

Kupovina kertridža za štampače jedan je od najvećih troškova, posebno na radnim mestima gde zaposleni svakodnevno mnogo štampaju. Kertridži su skupi. Prilikom kupovine kertridža u maloprodaji, kertridži u boji su i dalje skoro tri puta skuplji od crno-belih kertridža. U isto vreme, kompanija mora da obezbedi da kertridži uvek budu dostupni, čime se obezbeđuje adekvatna zaliha.

Iznajmljivanjem štampača kompanija štedi na troškovima kertridža, jer su oni uključeni u fiksnu mesečnu cenu zakupa.

Iznajmljivanje Optiprint-a zaista funkcioniše kako je obećano i ne morate da brinete o kertridžima. (Valentina Napret, NATURAS d.o.o.)

Cena za otiske u boji i crno-bele je ista jer Optiprint-ov kertridž sa kontinuiranim mastilom koristi tehnologiju neprekidnog snabdevanja mastilom koja omogućava do 40.000 otisaka u boji bez promene kertridža.

Veoma smo zadovoljni Optiprintom, a posebno nam se dopada koncept kontinuiranog kertridža u boji. Možemo mnogo da štampamo. Ono što nam se posebno dopada je što je štampa pristupačna, šarena i kvalitetna.“ (Irena Upelj, Župančič Kindergarten)

Iznajmljivanje sa uključenom uslugom popravke

Prilikom kupovine štampača, kompanija mora osigurati da uređaj ispravno radi. Neke poslove održavanja može da obavlja sama kompanija, dok druge usluge za softver i hardver mora naručiti od eksternog provajdera, čije su usluge obično skupe. Za određene kvarove, kompanija može tražiti garanciju, ali mora očekivati da će se štampač pokvariti jer prodavac obično ne obezbeđuje opremu za zamenu.

Iznajmljivanjem štampača kompanija štedi na troškovima usluga i održavanja štampača, jer su oni uključeni u cenu mesečnog zakupa. Tehničari instaliraju uređaj i uveravaju se da štampač radi bez problema; obavljaju održavanje i popravku ili zamenjuju štampač u slučaju kvara. Na ovaj način rad zaposlenih se uvek odvija nesmetano.

Odlučili smo da koristimo Optiprintovu uslugu, koja pored iznajmljivanja uključuje i održavanje štampača, jer nam je bilo previše vremena da brinemo o štampačima. Posebno nas je zasmetalo to što smo u slučaju kvara ili kvara ostali bez štampača koje smo morali odneti u servis. Veoma smo zadovoljni odzivom Optiprinta u slučaju poziva servisa. Na osnovu sopstvenog dobrog iskustva, odlučili smo da koristimo sličnu Optiprint uslugu u našoj kompaniji u inostranstvu.(Edvard Bešlagič, INFOTRADE PLUS d.o.o.)

Veoma sam zadovoljan odzivom u traženju pomoći i rešavanju stvari. Hvala. (Anton Vovko, OZVVS Kočevje)

Slovenačka inovacija i ekološki prihvatljivo rešenje

Optiprintov beskonačni kertridž je rezultat slovenačkog razvoja i ekološke inovacije, koja se u velikoj meri pridržava koncepta pažljivog korišćenja resursa tokom celog poslovnog procesa. Tokom čitavog životnog veka štampača, nijedan radni kertridž nije bačen. Cilj je zaštita životne sredine, recikliranje materijala i razvoj rešenja za smanjeno odlaganje otpada.

Iznenađeni smo što Optiprint toliko ulaže u sopstveni razvoj i što je beskonačni kertridž slovenački proizvod. Sa zadovoljstvom podržavamo i ekološku komponentu. Nismo imali pojma koliko se otpadnog materijala može uštedeti reciklažom kertridža. Takođe smo Moram da pohvalim servisere koji su zaista ljubazni i susretljivi i brzo nas posete po potrebi. Ukratko, zadovoljni su! (Irena Upelj, Župančič kindergarten).

Da li biste želeli da se uverite u kvalitet naše usluge? Prijavite se za besplatno probno štampanje  i postanite deo Optiprint priče.