Odgovornost prema životnoj sredini postala je važan cilj mnogih kompanija. Osim zaštite životne sredine, održive strategije postale su pravi trend u poslovnom svetu, jer dovode do energetskih i finansijskih ušteda.

Svaka kancelarija može postati ekološki prihvatljivija i isplativija. Čak i odabirom tipa štampača. Stoga je važno razmotriti osnovna pitanja koja treba da sebi postavimo pre nego što izaberemo štampač: Koji tip štampača nudi bolji kvalitet štampe? Koji je ekološki prihvatljiviji? A koji je jeftiniji za održavanje?

Različite tehnologije inkjet i laserskih štampača

Glavna razlika između inkjet štampača i laserskog štampača je tehnologija štampanja.

Inkjet štampači štampaju prskanjem mastila (mastila ili boje) na papir. U glavi štampača imaju nekoliko malih mlaznica (prečnika nekoliko mikrona) kroz koje pod pritiskom prskaju kapljice mastila na papir. Glava se pomera levo-desno, pokrivajući celu širinu papira. Inkjet štampači koriste kertridže napunjene mastilom ili mastilom u obliku kapljica.

Laserski štampači rade na bazi rotirajućeg bubnja. Na mestu štampanja, punjenje se „čisti“ laserom, ostavljajući mastilo u obliku čestica prašine. Papir je napunjen, što uzrokuje da se mastilo prenosi dok bubanj prolazi zbog suprotnih naelektrisanja, a njegova jedinica za razvijanje (nazvana „fuser“) sagoreva mastilo na papir. Laserski štampači koriste toner umesto kertridža, čije mastilo je mešavina plastike i pozitivno naelektrisanih čestica prašine.

Foto: Optiprint, d.o.o.

Inkjet štampači su ekološki prihvatljiviji izbor

Tehnologija inkjet štampača je ekološki prihvatljivija i omogućava:

– Uštedu energije

Pošto inkjet štampači ne troše toplotu tokom procesa štampanja, oni imaju mnogo manju potrošnju energije od laserskih štampača, koji moraju da se zagreju da bi proizveli prvi otisak. Inkjet štampači troše do 10 puta manje energije od laserskih štampača (Međunarodna agencija za energiju). Prosečan inkdžet štampač koristi između 30 i 50 vati prilikom štampanja, 10 puta manje od laserskog štampača, koji koristi između 300 i 550 vati energije za isti sadržaj štampe. Za kancelariju u kojoj se štampa puno, ovo predstavlja značajnu uštedu na godišnjim računima za energiju.

– Ušteda na emisije ugljen-dioksida

Inkjet štampači takođe proizvode do 85% manje ugljen-dioksida od uporedivih laserskih štampača (Clover Technology). Pošto drveće u velikoj meri doprinosi smanjenju emisije gasova staklene bašte i održavanju vazduha čistim, razmotrimo konkretan primer za jednostavniju ideju. 85% manje ugljen-dioksida znači da nam je potrebno šest stabala da apsorbuje količinu ugljen-dioksida proizvedenu korišćenjem laserskog štampača, dok nam je potrebno samo jedno drvo da apsorbuje emisije iz inkjet štampača za istu količinu štampanja.

– Uštede na rezervnim delovima

Inkjet štampači zahtevaju manje komponenti za zamenu i pogodniji su za upotrebu jer je potrebno samo zameniti kertridže. U poređenju sa laserskim štampačem, koji zahteva zamenu tonera, bubnjeva, razvijača i grejača, ovo znači značajnu uštedu otpada. Inkjet štampač štedi do 59% na rezervnim delovima u poređenju sa laserskim štampačem, što znači znatno manji uticaj na životnu sredinu tokom životnog veka štampača. (The Energy Collective)

– Uštede na otpadu

Korišćenje inkjet štampača stvara manje otpada i zahteva manje potrošnog materijala nego korišćenje laserskog štampača. U Optiprint-u recikliramo stare kertridže koji se ponovo pune i ponovo koriste nakon pregleda i testiranja. U Optiprint-u, nijedan upotrebljivi kertridž se ne baci tokom životnog veka štampača. Otpad se pravilno sortira i negativan uticaj na životnu sredinu minimizira.

Foto: Optiprint, d.o.o.

Inkjet štampač čini kancelarijski rad produktivnijim

Inkjet štampač eliminiše vreme utrošeno na održavanje štampača kada odlučite da iznajmite štampač. Sveobuhvatan najam već uključuje opsežno održavanje štampača, štedeći vam vreme i novac. Ugovor o iznajmljivanju uključuje sveobuhvatnu podršku, trenutno udaljeno tehničko rešavanje i brzu uslugu na licu mesta koja rešava probleme na licu mesta istog dana. U slučaju većeg kvara omogućava korišćenje zamenskog štampača kako se ne bi prekidao radni proces kompanije. Zaposleni ne moraju da se bave garantnim rokovima i ne suočavaju se sa situacijama da su bez ispravnog štampača nekoliko nedelja zbog kvarova.

Optiprint-ova inovacija u kertridžima sa kontinuiranim mastilom obezbeđuje neprekidan protok mastila i štampa do 40.000 otisaka u boji. Optiprint-ov servis eliminiše faktor zamene kertridža. Optiprint-ov serviser automatski dolazi kod vas kada nivo mastila u kertridžu u boji padne na rezervni nivo. Serviser dopunjava beskonačni kertridž i preventivno proverava funkciju štampača kako bi se uverio da će uređaj nastaviti da funkcioniše optimalno u budućnosti.

Inkjet štampači su beskompromisni u pogledu brzine i kvaliteta štampe

Tehnologija inkjet štampača koja se brzo razvija je proizvela moćne kancelarijske mašine koje su konkurentne laserskim štampačima.

– Brzina štampe i prvi otisci

Inkjet štampači imaju brojne karakteristike i brzine štampanja i potrebno im je mnogo manje vremena da se pripreme za štampanje u poređenju sa laserskim štampačima. Inkjet štampači štampaju brzinom većom od 50 otisaka u boji u minuti. Inkjet štampači zahtevaju minimalno vreme zagrevanja, a prvi otisak se štampa u prvih šest sekundi – idealno za užurbane kancelarije. Kada štampate više dokumenata odjednom, štampanje se ne usporava kao kod laserskog štampača.

– Specifikacije

Inkjet štampači su generalno manji i lakši od laserskih uređaja. Oni takođe zauzimaju manje prostora u kancelariji i praktičniji su. Oni su mnogo tiši od laserskih štampača prilikom štampanja.

Laserski štampači emituju više čestica u vazduh zbog tonera koji koriste, tako da prostorije treba redovno provetravati. Inkjet štampači, s druge strane, ne zagađuju vazduh niti zagrevaju prostoriju. Takođe ne emituju neprijatan miris.

– Štampanje grafika i fotografija

Inkjet štampači rade mnogo bolje od laserskih kada je u pitanju štampanje grafike, posebno bitne grafike, odnosno fotografija i slično, ali su uporedivi kada je u pitanju vektorska grafika. Inkjet štampači su bolji za štampanje složenijih grafika. Zbog nanošenja mastila kapljicama, inkjet štampači ravnomernije primenjuju boje od laserskih štampača i omogućavaju veću preciznost u postavljanju mastila. Inkjet štampači štampaju čistije nijanse kada štampaju grafiku i omogućavaju štampanje u visokoj rezoluciji do 1200×1200 dpi.

– Podloga za štampanje: papir

Prednost inkjet štampača je u tome što, za razliku od laserskih štampača, mogu da štampaju na skoro svim vrstama papira, uključujući teksturirani materijal za pisanje i foto papir. Inkjet štampači štampaju na papiru i kovertama premazanim lepkom, kao i na nekim vrstama tkanina.

– Multifunkcionalne karakteristike

Inkjet štampači ne samo da štampaju, već i skeniraju i kopiraju. Takođe mogu da čitaju memorijske kartice (posebno SD) i imaju USB interfejs koji vam omogućava da štampate direktno sa kamera i eksternih diskova.

Foto: Optiprint, d.o.o.

Međutim, kada odlučujete između inkjet štampača i laserskog štampača, trebalo bi da odvojite malo vremena i dobro razmislite. Pored kupovine, najvažnija stvar koju treba uzeti u obzir je održavanje štampača. U Optiprint-u nudimo sveobuhvatno rešenje za iznajmljivanje štampača koje će vas osloboditi svih briga u vezi sa tim. Kompletan zakup uključuje štampač ili multifunkcionalni uređaj, sav potrošni materijal i Optiprint kertridž sa kontinuiranim mastilom. Optiprint-ova kvalifikovana udaljena tehnička podrška i lokalni servisni tim će se pobrinuti za štampač. U slučaju kvara štampača, garantujemo zamenu.

Foto: Optiprint, d.o.o.