Potrošačke cene u Srbiji vrtoglavo rastu. Inflacija je u porastu, unoseći neizvesnost na tržište.

Jedina stvar koju kao vlasnik preduzeća možete da uradite je da planirate svoje troškove i obuzdate nepredviđene događaje. Kako? Pregledom operativnih troškova vaše kancelarije i izborom za iznajmljivanje štampača po fiksnoj ceni.

Iznajmljivanjem štampača eliminišu se troškovi preduzeća za kupovinom štampača, nabavkom potrošnog materijala i održavanjem. Foto: Optiprint

Planirajte svoje troškove štampanja već danas jer su fiksni

Iznajmljivanje štampača pruža pouzdan pregled troškova štampanja. Kompanija se oslobađa kupovine sopstvenog štampača, troškova kupovine potrošnog materijala, održavanja i popravke štampača. Iznajmljivanje štampača je transparentno rešenje bez skrivenih troškova. Omogućava pouzdanost i pažljivo planiranje troškova u kompaniji. Cena zakupa štampača je fiksna i uključuje sve što je potrebno za bezbrižno štampanje, kopiranje i skeniranje.

Sveobuhvatno iznajmljivanje štampača nudi štampanje, kopiranje i skeniranje bez brige. U cenu zakupa uračunat je potrošni materijal, tako da zaposleni više ne moraju da brinu o njihovoj nabavci. Foto: Optiprint

Briga za životnu sredinu i društvena odgovornost

Veliki deo troškova kompanije odnosi se na nabavku potrošnog materijala potrebnog za štampanje. Kertridži za toner i štampač povezani su sa visokim troškovima. Nakon upotrebe, kompanije nisu svesne važnosti reciklaže jer su kertridži otpad. Većina tonera i kertridža završava u smeću, a zatim na deponijama, gde im je potrebno najmanje 400 godina da se razgrade. Rešenje je u reciklaži koja ima sledeće prednosti: smanjenje korišćenja prirodnih resursa, smanjenje količine otpada i smanjenje opterećenja na deponijama. Iznajmljivanjem štampača od prodavca, kompanija se oslobađa odgovornosti za zaštitu životne sredine. Kompanija za iznajmljivanje već ima uspostavljen proces reciklaže i preuzima punu odgovornost za odlaganje otpada.

Iznajmljivanjem štampača pomažete u zaštiti životne sredine. Foto: Optiprint

Inkjet tehnologija i svet ekološke štampe u boji

Kontinualna inkjet tehnologija nudi ekološki prihvatljivo rešenje za štampanje svakodnevnih materijala kao što su ugovori, školski materijal, fakture… Njena prednost je ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, jer se njenom upotrebom ne baca ni jedan set kertridža. Predstavlja novi standard ekološke štampe u boji zasnovan na reciklaži materijala i deo je cirkularne ekonomije. To je razvijen sistem skladištenja koji omogućava štampačima da kontinuirano isporučuju mastilo bez promene kertridža. Inovacija je izjednačila cenu crno-bele štampe sa cenom štampe u boji, što znači da sa ovim sistemom kompanija štampa u boji uz zaštitu životne sredine.

Ekološka štampa sa inkjet tehnologijom ima značajan uticaj na održivi razvoj. Cilj je zaštita životne sredine, recikliranje proizvodnih materijala i smanjenje otpada od tonera i kertridža. Foto: Optiprint

Nema više straha od povećanja cena

Iznajmljivanje štampača je rešenje za optimizaciju i pregled operativnih troškova kompanije. Cena mesečnog zakupa je fiksna i poznata unapred. Potrošni materijal je uključen u cenu, tako da kompanija ne mora da brine o povećanju cena i može bolje da planira troškove. Iznajmljivanje štampača je pametno i sveobuhvatno rešenje za štampanje, jer je sve uključeno za potpuno bezbrižnu upotrebu: štampač, potrošni materijal, rezervni delovi i tehnička podrška, bez nepredviđenih troškova.

Sveobuhvatan najam štampača uključuje sve što je potrebno za bezbrižno štampanje, kopiranje i skeniranje. Korisnik ne mora da brine ni o čemu drugom osim o sadržaju štampe. Foto: Optiprint

Sveobuhvatan najam koji pruža sigurnost i udobnost

Sveobuhvatno upakovano iznajmljivanje štampača uključuje konsalting, internu optimizaciju troškova štampanja, instalaciju i povezivanje štampača, korišćenje i održavanje štampača. Preduzeća štampaju u boji po ceni crno-bele. Jedna od najvećih prednosti je servisna podrška na daljinu i na licu mesta. Ako štampač ne radi, uređaj se zamenjuje. Kompanija sada ne mora da brine o naručivanju rezervnih delova, vremenskim kašnjenjima i nepredvidivim troškovima ako nešto krene naopako.

Iznajmljivanje štampača uključuje integrisano upravljanje i održavanje štampača. Kada se pojave problemi, tim za tehničku podršku na daljinu i odgovorna usluga na licu mesta dostupni su za rešavanje većine problema na licu mesta istog dana. Foto: Optiprint

Odgovorna i sveobuhvatna tehnička podrška

Iznajmljivanje štampača uključuje sveobuhvatnu tehničku podršku. Podrška je organizovana i na licu mesta i na daljinu. Stručnjaci našeg Call centra su dostupni tokom radnog vremena i većinu problema rešavaju odmah. U slučaju mehaničkih kvarova, timovi iskusnih tehničara na terenu rade na rešavanju tehničkih komplikacija istog dana.

Neprekidni kertridž sa mastilom je Optiprintovo ekološki prihvatljivo rešenje zasnovano na neprekidnom snabdevanju mastilom. Optiprint ne baci nijedan set kertridža tokom svog životnog veka. Optiprint nudi pouzdano i održivo rešenje za štampanje po fiksnoj ceni, čak i u nepredvidivim vremenima. Foto: Optiprint

Optiprint nudi sveobuhvatan najam štampača u boji i multifunkcionalnih uređaja širom Srbije. Kompanija je razvila inovativni kontinuirani kertridž u boji koji pruža pouzdano i održivo rešenje za štampanje, kopiranje i skeniranje. Optiprintov ugovor o zakupu pruža efikasan pregled troškova štampanja kompanije, jer je cena zakupa fiksna i ne menja se uprkos nepredvidivoj situaciji na tržištu.