Počinje nova školska godina, puna prilika za sticanje novih veština. Jedno od razumljivih  pitanja koje trenutno možemo sebi postaviti je kako će se sticanje znanja odvijati i kako će učenici učiti.

Školska godina 2020/2021 prilika je za kreativnost

Još nije poznato hoće li se ovogodišnja nastava održavati u školi ili će se nastaviti u kombinaciji sa elektronskim učionicama. U oba slučaja učenicima se mora ponuditi materijal koji je prilagođen njihovim potrebama. Pažnja se mora obratiti na odgovarajući nivo profesionalizma, kreativnosti i vizuelne atraktivnosti. Boje, slike, kroz  obrasce i fotografije utiču na bolju maštu, bistrinu i atraktiniji su za oči.

Boja je najjači stimulans našem mozgu

Jeste li znali da mozak koristi boju kako bi prepoznao uzorke i sećanja i kako bi apsorbovao nove informacije? Istovremeno, boje dovode do bržeg pretraživanja, poređenja i razumevanja informacija.

Boja ima veliki uticaj na povećanje memorije kako bi se postigao pozitivan ishod učenja. Upotreba boja za isticanje određenih delova nastavnog materijala povećava pažnju učenika, pomaže im da bolje razumeju izgled teksta koji čitaju i istovremeno proširuje područje pažnje. (vir: Olurinola i Omoniyi Tayo).

Boja utiče na razvoj kratkotrajne memorije

Informacija dopire do mozga putem senzorne percepcije, sluha i viđenja. Ona se kratko zadržava u trenutnom, senzornom pamćenju. Međutim, informacije se brzo gube jer je mozak sposoban usredotočiti se na malu količinu informacija odjednom. Osim ako je ne stimulišu vizuelne percepcije. Boja je najjači stimulans našem mozgu. Kada informacije privuku našu pažnju, one se prenose na kratkoročnu memoriju i utiču na efikasnije pamćenje. (Izvor: Dzulkifli & Mustafar).

Učinak upotrebe materijala u boji. Šta je sa cenom?

Uprkos činjenici da smo svesni važnosti boje i želimo ponuditi materijale za visok kvalitet, boju i raznolikost, suočeni smo sa izazovom ekonomičnosti. Štampanje u boji je skupo. Obično je pet do osam puta skuplje od crno-belog. Međutim, mi u Optiprintu smo odlučili pronaći rešenje i stvoriti svet štampanja u boji koji je dostupan svim školama i vrtićima.

Optiprint nudi rešenje: Cena štampanja u boji je ista kao za crno-belu štampu.

Sa vlastitim razvojem »neograničenog«  kertridža u boji, uspeli smo da postavimo cenu štampanja u boji na ravan sa cenom crno-bele. Na ovaj način uveli smo maksimalno kolor štampanje u školama, vrtićima i drugim obrazovnim ustanovama širom Slovenije, ali i celog jadranskog regiona.

70 posto slovenačkih škola koristi Optiprint

Nešto manje od 70 posto slovenskih škola koje već koriste rešenje Optiprint-ovog štampanja u boji svesno je važnosti štampe u boji za lakše učenje. Izgradnja kvalitetnih odnosa sa obrazovnim ustanovama naša je misija, ali i motivacija i odgovornost. Sa više od 300 vrtića i osnovnih škola, nastojimo izgraditi snažne odnose temeljene na poštovanju i stvaranju zajedničkog dobra.

Direktorka Darja Delač Felda (OŠ Rinže Kočevje) govorila je o svom zadovoljstvu štampanjem u boji: „Otkad imamo štampač Optiprint u školi, svet za nastavnike se promenio. A i deca!“ 🙂

Odštampajte  svoj školski kalendar i svoj raspored u boji

Budući da želimo da novu školsku godinu započnete motivisani i dobro organizovani, pripremili smo školski kalendar za 2020/2021, koji možete odštampati i dodavati po potrebi. Istovremeno, verujemo da su kreativnost i sloboda izbora ključ motivacije za učenje. Zbog toga smo sastavili raznolike šarene nacrte rasporeda koje možete oodštampati  i ponuditi svojim učenicima.

Preuzmite školski kalendar za 2020/2021 ovde. Možete preuzeti šarene rasporede ovde.

Želimo vam ugodnu, kreativnu i uspešnu školsku godinu!