Moderno poslovanje fokusirano je na optimizaciju troškova i postizanje veće efikasnosti na tržištu. Kompanije su obično prve koje operativne troškove prilagođavaju svojim potrebama.

Pomoću integrisanih usluga upravljanog štampanja (eng. MPS – Managed printing services) kompanije mogu smanjiti troškove štampe i razviti visoku efikasnost u organizovanju štampanja i skeniranja.

Koje troškove kompanije mogu optimizirati?

Upravljane usluge štampe nude optimizaciju operativnih troškova u kompaniji. Poboljšavaju protok radnih procesa, štede vreme i resurse, poboljšavaju produktivnost i pružaju troškovnu efikasnost.

Optimizacijom kompanije mogu smanjiti svoje operativne troškove u proseku do 30%. *

Optimizacija troškova štampe odvija se u sledećim oblastima:

Kupovina i održavanje štampača, Kupovina kertridža i potrošnog materijala, Bezbednosna ažuriranja i troškovi štampača, Opterećenje IT sektora, poslovni prostor, troškovi energije, uska grla u radnim procesima.

U moderno doba upotreba upravljanih usluga štampe je od suštinskog značaja, posebno za mala i srednja preduzeća. Osobito manje kompanije imaju u proseku ograničene resurse za upravljanje operativnim troškovima. Umesto da troše novac na kupovinu i održavanje štampača, oni mogu efikasnije usmeriti svoje resurse na funkcionalna područja kao što su marketing ili istraživanje i razvoj.

Nema troškova kupovine i održavanja

Najgora stvar koja se može dogoditi pojedincu ili preduzeću je da štampač ili višenamenski uređaj prestane raditi kad nam je najpotrebniji. Tada zavisimo  o servisu, jgarantnom roku ili nemamo drugog izbora nego ponovno kupiti uređaj. Posle kupovine potrebno je  postaviti uređaj, novi kertridž, povezati se na mrežu i naučiti kako koristiti sam štampač.

Toga se možete rešiti sveobuhvatnim upravljanim uslugama štampanja. Najveće prednosti usluge su: uključeni besplatni hardver štampača, softver, održavanje, popravka i tehnička podrška. Uz rešenje Optiprint nećete ostati bez dostupnosti štampača, jer vam pružamo brzu uslugu.

Stoga preduzećima nisu potrebna velika početna ulaganja za kupovinu štampača. Oni pokrivaju samo troškove najma celovitog rešenja za štampu, koje se utvrđuje svakog meseca. Trošak najma uključuje troškove instaliranja štmpača, njegovog održavanja, servisiranja i zamene svih rezervnih delova. Rešenje uključuje kertridž  »beskonačne boje«, kao i sve troškove pokrivene punjenjem kertridža.

Prednost angažovanja rešenja za štampu  je razvijeni informacijski sistem putem kojeg se vrše sva ažuriranja i preventivni pregledi štampača i softvera. Većina problema rešava se na daljinu. Tim iskusnih stručnjaka za podršku nadgleda stanje uređaja i reaguje čim se otkriju nepravilnosti.

Napredni softver štedi vreme jer se ažuriranja i jednostavnije usluge izvode na daljinu. U slučaju većih komplikacija, kvara na štampaču i promene opreme, na raspolaganju su servisne ekipe, koje odmah reaguju i odlaze kod  klijenta istog dana. Cilj je omogućiti uslugu štampe bez problema i nesmetan rad u radnim procesima kompanije bez opterećenja zaposlenih.

Mnogo više od samog iznajmljivanja štampača

Integrisano rešenje za upravljano štampanje štedi novac i vreme. Celokupno održavanje štampača, sva ažuriranja i usluge servisa štampača su besplatni.

U slučaju najma klasičnog štampača, troškovi održavanja, troškovi popravke i rezervnih delova su odvojeni. Prilikom iznajmljivanja štampača obično je potrebno uključiti tarifu za održavanje štampača i ažuriranja softvera. Kada se dogodi kvar, trošak svake popravke posebno se naplaćuje. Istovremeno je potrebno pokriti troškove rezervnih delova. Rezervni delovi se moraju naručiti, za što su zaduženi IT stručnjaci u kompaniji. Ako rezervnih delova nema na zalihama, čekaju se dok stignu. Čekanje predstavlja odricanje od vremena i poremećaj u radnim procesima, što predstavlja trošak u kompaniji.

Integrisano  rešenje za štampu osigurava troškove i organizacijsku efikasnost te nudi štampanje bez problema, kopiranje i skeniranje na duži rok.

Bez troškova za kupovinu kertridža

Sveobuhvatno upravljanje uslugama štampe omogućava štampanje u boji bez problema. Usluga uključuje »neograničeni« kertridž u boji, tako da kompanija ne snosi troškove kupovinom kertridža ili tonera.

»Neograničeni« kertridž u boji Optiprint je inovacija. Pomoću nje korisnik može odštampati do 40.000 otisaka u boji.

U kompaniji zaposleni mogu štampati neograničeno i u boji i u crno-beloj boji, po istoj ceni. Zaposleni ne moraju obraćati pažnju na upotrebu boje pri štampi i to donosi dodatnu vrednost korisničkom iskustvu, jer su tokovi posla ugodniji kada im dodamo dašak boje.

Niži troškovi upravljanja informacionom tehnologijom u kompaniji

Poslove održavanja štampača, kupovine kertridža i ažuriranja u preduzeću obično preuzimaju interni zaposlenizaduženi za informacionu tehnologiju (skraćeno IT) u kompaniji. IT zaposleni su često preopterećeni osnovnim zadacima, pa svaki dodatni posao u vezi sa štampačima predstavlja manju efikasnost u sektoru.

Sveobuhvatna usluga upravljanja štampom rasterećuje IT osoblje, tako da ne moraju brinuti o održavanju štampača, ažuriranju sistema i programa. IT osoblje  također ne trebaju kupovati kertridže, jer su oni već uključeni u uslugu. U slučaju IT kvarova, zaposleni ne moraju preuzeti servisne dužnosti, niti se brinuti oko naručivanja rezervnih delova, jer je sve uključeno. Stoga se IT zaposleni mogu lako usredotočiti na svoje primarne odgovornosti i radne zadatke.

Optimizacija štampe. S manje možemo stvoriti mnogo više

Integrisana usluga upravljanja štampanjem ima za cilj maksimizaciju optimizacije. Mnogo puta se to odnosi na prostorni raspored štampača i njihov broj u kompaniji. Ovisno o opterećenju sektora u odnosu na potrebe ištampanja i skeniranja. Deo optimizacije može biti i smanjenje broja štampača, a time i ušteda energije. Razvoj tehnologije omogućava upotrebu naprednijih uređaja koji nude veću funkcionalnost i energetski su efikasniji. Zamena starih štampača novijim modelima povećava izlazne vrednosti, što dovodi do uštede energije.

Ažuriranim pregledom štampe, optimalnim izgledom i zamenom neispravnih štampača, manje kompanije mogu generisati mnogo više i smanjiti troškove energije.

Ušteda u poslovnom prostoru

Optimizacija štampe omogućava vam smanjenje troškova čak i sa opterećenjem prostora u kompaniji. Kompanija, posebno kada plaća mesečni najam poslovnog prostora po površini, pažljivo planira optimalan raspored i njegovu najbolju upotrebu.

Integrisana usluga upravljanja štampom omogućava optimalan raspored štampača u skladu sa kretanjem prostora i ulaganjem energije. Višenamenski  uređaji posebno su pogodni za mala i srednja preduzeća, jer nude najbolje performanse bez velike »potrošnje« prostora.

Optiprint »bezbrižno«  štampanje, kopiranje i skeniranje

Uz integrisano rešenje upravljanja Optiprintom, usluge štampe optimiziraju operativne troškove, jer iznajmljivanje štampača uključuje održavanje i ažuriranja štampača, sve popravke i servis, sve rezervne delove i »nikad prazan« kertridž  u boji. Optiprint je sinonim za »bezbrižno iskustvo« štampanja, kopiranja i skeniranja.

Obavezno testirajte našu uslugu i isprobajte nas besplatno. Ovde naručite besplatan probni period rada vašeg štampača, višenamenskog uređaja ili fotokopirnog uređaja.

Optiprint – pogodnost »bezbrižnog« štampanja u boji, kopiranja i skeniranja.

* Kompanije mogu smanjiti svoje operativne troškove u proseku do 30% optimizacijom. Studija je sprovedena 2018. godine u Velikoj Britaniji. Izvor: IDC EMEA, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AE, UK