Moderno poslovanje sve više teži poslovanju bez papira. Rad sa elektronskim dokumentima uglavnom je brži, organizovaniji, isplativiji i ekološki efikasniji.

Uprkos činjenici da je skeniranje i “spremanje” dokumenata već postalo rutina u mnogim kancelarijama, primetili smo određenu nelagodnost među korisnicima Optiprinta zbog ovog zadatka. U ovom članku donosimo tehničke savete za “bezbrižnu” upotrebu skenera.

Šta je skener?

Skener je deo višenamenskog uređaja za štampu  i koristi se za skeniranje dokumenata. Skener je povezan sa računarom putem kabla ili „wi-fi“ (bežični). Skener je deo višenamenskog uređaja i može raditi neovisno od računara.

Kako mogu skenirati dokument?

Da biste skenirali, stavite dokument u skener i pokrenite program za skeniranje koji kopira i sprema dokument na jedan od sledećih načina: “spremanje” u računar, “spremanje” na USB uređaj, slanje e-poštom ili slanje u mrežni folder.

Tehničke napomene o skeniranju

1. U računar

Prvo odaberite ikonu uređaja na radnoj površini, odaberite Skeniraj dokument ili fotografiju na kartici print, skeniranje i faks. Pojaviće se opcije skeniranja. Otvoriće se interfejs za skeniranje. Ovde odaberite želite li dokument skenirati kao „.pdf“ ili kao „.jpeg“, a zatim na kartici „source/Izvor“ odaberite mesto na kojem ćete sačuvati  dokument – u uređaj na staklenoj ploči („Ravni skener“/ Flatbed Scanner)  „) ili u automatski ulagač dokumenata/ automatic document feeder (“ Umetnite dokument, ako je dostupan. „/ Insert the document, if available. „). Odaberite „Skeniraj“ / scan, uređaj će prikazati prozor sa pregledom skeniranog dokumenta u kojem možete izvršiti postavke (rotacija, ekspozicija, odredišna datoteka). Nakon skeniranja i odabira „sačuvaj“/save, bićete upitani gde želite sačuvati i kako želite imenovati svoj dokument.

2. Na USB uređaj

Umetnite USB fleš disk u otvor na prednjoj levoj strani uređaja ispod ekrana. Nakon što se instalira, odaberite „USB pogon“/ USB Drive.“. Odaberite „Skeniraj u“ Scan to. Zatim odaberite format i ime datoteke. Da biste promenili trenutne postavke skeniranja, odaberite „Postavke“ Settings (sivo dugme slike).

3. Skenirajte direktno na e-mail

Prvo odaberite ikonu uređaja na radnoj površini, na kartici „Ispis, skeniranje i faksiranje“/ „Scan to Network Folder Wizard“odaberite „Čarobnjak za skeniranje u e-poštu“ / „Scan to Email Wizard i slijedite upustvo. Ovo će postaviti e-mail adresu sa koje možete slati e-poštu.

Zatim na uređaju odaberite „Skeniraj“/Scan , odaberite „E-pošta“/ Email, unesite e-mail adresu na koju želite proslediti skeniranje i predmet poruke i skenirajte dokument.

4. Skeniranje u mrežni folder

Prvo odaberite ikonu uređaja na radnoj površini, odaberite „Scan to Network Folder Wizard“ na kartici „Print, Scan & Fax“ i sledite upustva. Ovo će postaviti mrežni folder  u koji možete slati skenirane dokumente.

Zatim odaberite „Skeniraj“/Scan  na svom uređaju, odaberite „Mrežni folder“ / Network Folder  i odaberite naziv mrežni folder u koji želite proslediti skeniranje. Ako želite, možete uneti i ime skeniranog dokumenta. Skenirajte dokument.

Optiprint nudi širok spektar višenamenskih uređaja koji nude razne mogućnosti za skeniranje i čuvanje dokumenata. Za više informacija o tome koji višenamenski uređaji nude pojedinačne opcije, kontaktirajte nas ovdje.

Optiprint tim je uvijek tu za vas

Ako imate problema sa skeniranjem, nazovite tim za usluge Optiprint na 032/512-10-12 ili popunite obrazac za uslugu Optiprint na mreži. Naši serviseri rado će vam pomoći.

Ako se mrlje pojavljuju na vašim idokumentima, pročitajte blog post ovde.

Želimo vam ugodno, bezbrižno iskustvo skeniranja, kopiranja i ispisa!